This is our Post

We have a few tips for you.


เราเคยตั้งคำถามกับตัวเองกันบ้างไหมว่า “การรับฟังที่แท้จริง นั้นคืออะไร” บางครั้งเราอยู่ด้วยกัน แต่เหมือนว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย เพราะเวลาที่เราพูดบางอย่างออกไปเราหวังว่าคนที่อยู่ตรงหน้าจะรับฟังในเรื่องราวของเรา

นิสัยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก หลายคนอาจเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการวาดฝันไว้อย่างสวยหรู แต่แล้วก็พบว่าตัวเองแค่ฝันลมๆ แล้งๆ เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้น