คุณกำลังเป็นแบบนี้อยู่หรือไม่ ?

CHANGE MINDSET, THEN BEHAVIOR

Why Mindset Coaching ?

เมื่อคนเริ่มคิดเปลี่ยนตัวเอง คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของตน และก็เริ่มลงมือแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้นทันทีและคนก็เริ่มเข้าสู่สนามรบ
กับตัวเอง เช่น จะกินหรือไม่กิน จะพูดหรือไม่พูด จะทำหรือไม่ทำ และไม่ว่า
ฝ่ายไหนจะชนะ ผลคือ หมดแรง และนั่นคือช่องที่กรอบความคิดอัตโนมัติเริ่ม
เข้ามาทำงาน เปิดทางให้พฤติกรรมเก่ากลับมายึดพื้นที่คืนในตัวเอง เส้นทางของ
Mindset Coaching คือการปรับกรอบความคิดก่อนเปลี่ยนพฤติกรรม
พลิกเอาพลังที่จะใช้ในการสู้รบกับตัวเอง มาทำงานกรอบความคิดและแรงจูงใจต้าน
ผลคือ เกิดจิตใหม่ เปิดทางให้กับพฤติกรรมใหม่ได้ก่อร่างสร้างตัว นี่คือเคล็ด
ลับความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงแบบไม่หวนกลับของ Mindset Coaching

HELP YOUR CHANGE LESS PAINFUL

Coaching Topics

โค้ชปรับกรอบความคิดช่วยให้คุณเปลี่ยนตัวเองแบบไม่หวนกลับในเรื่องใดได้บ้าง?
ลดน้ำหนัก | เอาชนะนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง | เพิ่มความมั่นใจในตนเอง
| กล้ายืนยันความคิด
เห็น | เพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำ | กล้าตัดสินใจ
| รับผิดชอบได้รอบด้านมากขึ้น | เปิดตัว
เข้าหาผู้คนมากขึ้น
| สร้างสัมพันธภาพทางบวก | 
กล้าปล่อยงานให้คนอื่น
| เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดี 
นี่คือรายการบางส่วนของเรื่องที่คนใช้กระบวนการ Mindset Coaching ช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและพบว่าเป็นเส้นทางที่ทุกข์ระทมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับเส้นทางที่พยายามเปลี่ยนแต่พฤติกรรม (ทุกข์จากการเก็บกด ทุกข์จากความรู้สึกผิด เป็นต้น)

Mindset Coaching with the ITC* Process

*หมายเหตุ: Immunity to Change (ITC) ได้รับการพัฒนาโดยศ.ดร.โรเบิร์ต คีแกน และลิซ่า ลาฮี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

หากคุณเห็นว่าโค้ชปรับกรอบความคิดเหมาะกับคุณ
โปรดติดต่อ….093-997-4791

สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้บริการโค้ชปรับกรอบความคิดกับคนใน
องค์กร โปรดแจ้งเพิ่มเติม…093-997-4791