MIND MASTERY CENTER

Your Place to Work Your Mind

ปลูกรักสร้าง Mind Mastery Center ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้คุณได้มาทำงานกับจิตใจ ในด้านต่างๆ เช่น จิตบำบัด โค้ช แบบตัวต่อตัว หรือฝึกอบรมพัฒนาจิตเป็นกลุ่มเล็ก

ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นใกล้ชิดและมีความเป็นส่วนตัว คุณจงมั่นใจได้ว่าจิตใจของคุณจะได้รับความใส่ใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้จิตใจได้ค้นพบหนทางการเติบโต
ในแบบเฉพาะของเขาเอง

เมื่อคุณมาที่นี่คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้พบ กับนักจิตวิทยาและโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิต และมีประสบการณ์ช่วยเหลือและเยียวยาให้คนเติบโตเป็นจำนวนมาก

YOUR PLACE TO WORK YOUR MIND

Individual Service Studio

 

ห้องให้คำปรึกษาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ที่สงบ
มีความเป็นส่วนตัว และปลอดภัย

RIGHT-BRAIN TO RIGHT-BRAIN ENGAGEMENT

Sandtray Corner

 

มุมถาดทราย ใช้การสร้างภาพบนถาด
ทรายเพื่อกระตุ้นสมองซีกขวา ซึ่งทำหน้าที่
สำคัญต่อการประมวลผลความทรงจำ ซึ่ง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และ
เยียวยา

COME TOGETHER TO INSPIRE EACH OTHER

Training Zone

 

โซนอบรมที่มีการจัดพื้นที่โล่ง โปร่งเหมาะสมกับ
การจัดอบรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการฝึกอบรมที่ Mind Mastery Center
โปรดติดต่อ
…093-997-4791

กลับไป
LINE
Call
Messenger