แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
 “หลักสูตร Cultivate a Growth Mindset รุ่น 2

  • วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรต่างๆ โอนเงินเข้าชื่อบัญชี บริษัท ปลูกรัก เชนจ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล บางนา 2  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 664-2-16061-1
    • ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-Mail: supasana.p@plukrak.co.th
    • ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินหรือไม่ (ได้รับใบเสร็จในวันอบรม) ราคา ยังไม่รวม VAT7%

ค่าธรรมเนียม
ราคา: 4,500 บาท
Early-Bird Price: 3,900 (ราคายังไม่รวม Vat 7%) รวม 2 Breaks, 1 Lunch
(หมดเขต 5 กันยายน 2562)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ คุณสุภษณา (กล้วย)
Tel: 093-997-4791
Official Line: Plukrak

*** การยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรต่างๆ

ในกรณีการขอยกเลิกเข้าร่วมกิจกรรม เงินค่าสมัครที่ท่านจะได้รับ
1. หากแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทปลูกรักล่วงหน้าก่อนการอบรม 15 วัน รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน
2. หากแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทปลูกล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วัน รับเงินค่าสมัครคืน 50%
3. หากแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทปลูกล่วงหน้าก่อนการอบรม น้อยกว่า 7 วัน ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครของท่านได้
กลับไป
LINE
Call
Messenger