Posts by:

Plukrak.co.th


นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 องค์กรต่างๆ เริ่มมีกระบวนการให้ทำงานจากที่บ้าน (work from home) เป็นการช่วยยับยั้งและสร้างความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับชีวิตของพนักงานมากขึ้น

นับตั้งแต่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 องค์กรต่างๆ เริ่มมีกระบวนการให้ทำงานจากที่บ้าน (work from home) เป็นการช่วยยับยั้งและสร้างความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 กับชีวิตของพนักงานมากขึ้น

เราเคยตั้งคำถามกับตัวเองกันบ้างไหมว่า “การรับฟังที่แท้จริง นั้นคืออะไร” บางครั้งเราอยู่ด้วยกัน แต่เหมือนว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย เพราะเวลาที่เราพูดบางอย่างออกไปเราหวังว่าคนที่อยู่ตรงหน้าจะรับฟังในเรื่องราวของเรา

กลับไป
LINE
Call
Messenger