ความรู้สึกผิด ผลักดันให้ใจของเราไปอยู่กับอดีต และยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราไม่สามารถกลับไปแก่ไขอะไรได้ เก็บความผิดพลาดไว้เป็นบทเรียน
กลับไป
LINE
Call
Messenger