เรามาเรียนรู้โลกวัยเด็กของแต่ละลักษณ์ เด็กมักแปลความหมาย หรือตีความจากการสื่อสารของพ่อแม่ (หรือบุคคลสำคัญในวัยเด็ก)
กลับไป
LINE
Call
Messenger