คำว่า “ไร้ค่า” อาจดูธรรมดาสำหรับใครบางคน แต่สำหรับคนกลุ่มหนึ่ง คำนี้มีอิทธิพลต่อพวกเขามาก มีครูท่านหนึ่งได้สอนไว้ว่า “ร่างกายคนเราต้องการอาหาร ใจคนเราก็ต้องการเช่นกัน”
กลับไป
LINE
Call
Messenger