อาหารใจ 10 อย่างที่เราให้ตัวเองได้ โดยไม่ต้องขอจากคนอื่น

By Plukrak.co.th Insights ไม่มีความเห็น บน อาหารใจ 10 อย่างที่เราให้ตัวเองได้ โดยไม่ต้องขอจากคนอื่น

ชีวิตเราต้องการอาหาร เช่นเดียวกันกับจิตใจที่ต้องการอาหารเช่นเดียวกัน อาหารใจเมื่อเราได้รับจะช่วยทำให้เพิ่มพลังชีวิต และมี passion ในตนเอง ซึ่งการเรียนรู้ของปลูกรัก เน้นการเรียนรู้แบบ Transformational เน้นการเรียนรู้ที่กระตุ้นสมองซีกขวา และเน้นเรื่องพลังชีวิตที่เติมเพิ่มได้

  • Share:

Leave a comment